Fra fengsel til samfunn

Doktorgradsstudie

Sylvia Koffeld-Hamidane

Hvordan oppleves overgangen fra fengsel
til samfunn?

Personer som nylig har vært fengslet deler sine erfaringer og opplevelser. Noen av dem følges over tid.


Ansatte i friomsorgen og ved frivillige organisasjoner bidrar også med sin kunnskap og erfaring.